Phần mềm quản lý ERP

ERP đáp ứng quản trị sản xuất

Cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ cần thiết giúp tăng năng lực sản xuất, nâng cao lợi nhuận, giúp nhà quản trị đưa ra quyết định chính xác, kịp thời.

Liên hệ tư vấn

Tổng quan phân hệ sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh; khai báo và quản lý BOM; hoạch định nhu cầu vật tư; cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất; thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư,… giúp kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Các chức năng chính

Một số màn hình hệ thống

Một số báo cáo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí và trải nghiệm đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý ERP tại đây: